Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser ved opkrævning

HUSK DET ER VIGTIGT DU HAR OPLYST KORREKT E-MAIL!!!

Din betaling af kursusgebyr er bindende, og er din garanti for at kunne deltage.

Kursusgebyr refunderes ikke ved framelding senere end 30 dage før kursusdagen. Tilbagebetaling ved framelding senere kan kun finde sted ved gyldig dokumentation og mod fratrækning af ekspeditionsgebyr på kr. 500,00.Følgende betingelser er gældende ved on-line betaling:

Handelsbetingelser og generelle regler

 


For at melde dig til "Respekt for fart" online skal du:

- have et gyldigt kørekort til kategori B
- være under 25 år på kursusdagen, du tilmeldes
- have adgang til e-mail adresse


Skulle der opstå problemer ved online tilmelding, er du velkommen til at ringe på sekretariatet på 51 22 23 24.

Pris og betaling

 

Kursusprisen er kr. 3600,- inkl. busbefordring til og forplejning på kursusstedet.


Betaling kan foretages med flg. korttyper:
Sponsorer 

 Ved evt. problemer med overførsel vil du blive kontaktet af sekretariatet.

 


Ordrebekræftelse

Når din betaling er gennemført ser du en ordrebekræftelse, hvor du finder alle relevante oplysninger. Du vil umiddelbart efter modtage en e-mail med bekræftelse på din tilmelding.


Framelding / Fortrydelsesret
Framelding kan ske senest 30 dage inden tilmeldte kursus, der vil dog blive fratrukket et afmeldingsgebyr på 500 kr. i tilbagebetalingen. Derefter ingen tilbagebetaling.

Sygemelding:

Sygemelding skal meddeles så hurtig som mulig, på telefon eller mail, efterfølgende skal du sendes os en lægeerklæring, når vi har modtaget lægeerklæringen kontakter vi dig vedr. en ny kursusdato.


HUSK på kursusdagen

-Kørekort
- Start dagen med et solidt morgenmåltid.
- Det er altid koldt på flyvepladsen, da det ligger meget åbent.
Tag derfor en fornuftig (varm) påklædning med.
- INGEN alkohol (0,0 promille) i blodet og ingen narkotiske stoffer - heller ikke fra dagen i forvejen
Ved mistanke om påvirkning vil der blive foretaget alkometertest eller test for narkotikum.
- Tag et stykke chokolade, frugt, vand eller lignende med.
- Udfyldning af evalueringsskemaerne 1 og 2, er en betingelse for at du opnår retten til rabat på din bilforsikring. 
- Den fælles bustransport er en del af kurset og skal benyttes.
- Det er ikke tilladt deltagerne selv at køre til området.


Forholdsregler på Flyveplads Vandel:

Ophold: Kun inden for de afmærkede områder. Respekter skiltning og de pålæg, der fremgår deraf.
Affald: Evt. affald inkl. cigaretskodder o.l. tages med til en skraldespand.
Rygning: Alle indendørs arealer og undervisningslokaler er røgfri - uanset skiltning. Rygning i biler og campingvogne er forbudt. Der er rygeforbud på flyfeltet.
Mobiltlf: Mobiltelefoner skal være slukket på alle moduler. Også på banerne, da de kan forstyrre det elektroniske udstyr.

Med venlig hilsen 

Respekt for Fart 

Luk dette vindue

Betalingsbetingelser

;