Kommissorium

Kommissorium

Formålet med kurserne er at spare menneskeliv og kvæstelser i trafikken ved

At give de unge - især mændene - en oplevelse af, at de mangler erfaring til at magte vanskelige situationer i trafikken.

At give indsigt i konsekvenser af manglende færdigheder i håndtering af situationer.

At give indsigt i bilers reaktion (naturlovenes uomgængelighed) ved høj hastighed.

Projektet har desuden til formål, at påvise en trafiksikkerhedseffekt af kurserne med henblik på at anbefale kursusforløbet som obligatorisk i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Kommissorium

;