Baggrund

Respekt for Fart


År 1996 – 2001 :

Knap 50 personer trafikdræbes årlig og ca. 700 kommer til skade alene i Vejle Amt. Heraf 1/3 i trafikuheld med uerfarne førere imellem 18 – 24 år. Specielt de unge mænd tæller i uheldsstatistikken.


De høje ulykkestal for de unge var baggrunden for at Vejle Amt i 1997 på opfordring fra ambulancelægeholdet i Gadbjerg og embedslægerne afholdt kurser for unge om fart. De unge blev holdningsbearbejdet af ambulancelægehold, politi, trafikinformatører og førstehjælpere, samt gennemgik kørselsforsøg ved høje hastigheder under kontrollerede forhold med instruktion fra kørelærere. De var igennem opbremsnings – og undvigemanøvre og fik oplevelsen af, at de ikke magtede høje hastigheder.


Ca. 180 unge imellem 18 – 24 år gennemgik kørselsforsøget på Flyvestation Vandel i 1997. Kurserne blev modtaget af de unge og mange foreslog at lignende øvelser burde indgå i den obligatoriske køreundervisning. Projektet er evalueret og beskrevet i rapporten ” Det ku´ha´været en barnevogn…”.


Et lignende kursus blev afholdt 5. Maj 2001 på Flyvestation Vandel, hvor 71 unge deltog. Kurset var identisk med kurserne i 1997, og hele undervisningsstaben deltog igen. Som noget nyt fik de unge tilbudt en billig bilforsikring. Baggrunden herfor var, at Vejle Amt i 2000 blev kontaktet af forsikringsselskabet Alka, som gerne ville bidrage til kurset ved dels at tilbyde en billig bilforsikring til de unge og dels økonomisk støtte projektet. Forsikringsselskabet kunne også i deres statistikker se, at de unge bilister var et stort problem. De ønskede med samarbejdet at få påvirket statistikken.


Personskaderne påfører både det offentlige og forsikringsselskaber store udgifter til hospitalsophold, genoptræning, sygedagpenge og erstatninger til person – og tingsskade.

Alene de direkte økonomiske udgifter fra de offentlige kasser til trafikofre udgør på landsplan ca. 2 mia. kr. pr. år.


Formålet med kurserne er at spare menneskeliv og kvæstelser i trafikken ved:

  • At give de unge – især mændene – en oplevelse af, at de mangler erfaring til at magte vanskelige situationer i trafikken.

  • At give indsigt i konsekvenser af manglende færdigheder i håndtering af situationer.

  • At give indsigt i bilers reaktion (naturlovenes uomgængelighed) ved høj hastighed.


Vision:

  • Kurset skal til stadighed målrette kursusindholdet til den målgruppe som kurset henvender sig til, for at være med til at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.


Baggrund

;